Security

Vertrouw op een veilig platform om uw gegevens te beheren Stroom

HORUS 360º iOMS biedt een robuuste en veilige oplossing voor het beheer van zowel fysieke als cyberbedreigingen. De software zorgt voor efficiënte en effectieve operaties met behoud van het hoogste niveau van beveiliging en gegevensintegriteit.

De oplossing is ontworpen in overeenstemming met internationale best practices en de aanbevelingen van het IJIS Institute en de "Common Business Functions for Correctional Management Systems" van de CTA Corrections Technology Association.

HORUS 360º iOMS voldoet aan de belangrijkste toepasselijke nationale en internationale aanbevelingen en normen, waaronder, maar niet uitsluitend:

 

 • De "Titel 15 Minimumnormen voor lokale detentievoorzieningen";
 • Regelgeving gegevensbescherming;
 • Aanbevelingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in strafrechtelijke regelgeving;
 • En het beveiligingsbeleid voor Criminal Justice Information Services (CJIS) versie 5.9 06/01/2020 of de laatste versie.

Naleving van regelgeving

Kunstmatige intelligentie

 • Europees ethisch handvest over het gebruik van kunstmatige intelligentie in gerechtelijke systemen en hun omgeving.
 • Resolutie van het Europees Parlement met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een kader voor de ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën (2020/2012(INL)) Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2020 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een aansprakelijkheidsregeling voor kunstmatige intelligentie (2020/2014(INL)).
 • Gecoördineerd Plan Kunstmatige Intelligentie 2021 Evaluatie.
 • Resolutie van het Europees Parlement van 20 januari 2021 over kunstmatige intelligentie: vraagstukken inzake de uitlegging en toepassing van het internationaal recht voor zover de EU hierbij betrokken is, op het gebied van civiel en militair gebruik en van staatsgezag buiten het strafrecht (2020/2013(INI)).

Gegevensuitwisseling en beveiligingsbeleid

 • FBI/Criminal Justice Information Services Beveiligingsbeleid.
 • EU-verordening betreffende het e-CODEX-systeem (Europese digitale infrastructuur voor veilige grensoverschrijdende communicatie op het gebied van justitie).

Internationale justitiële samenwerking

 • Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
 • Kaderbesluit (2018/1725)
 • Kaderbesluit 2009/829/JBZ
 • Kaderbesluit 2008/909/JBZ
 • Kader 2008/947/JBZ