Aangedreven door AI

Het alles-in-één intelligente gedetineerden-/gevangenisbeheersysteem, gebouwd voor de hedendaagse behoeften van justitie

Op bewijs gebaseerd. Eenvoudig. Betrouwbaar. Betaalbaar.

Aangedreven door AI

Het alles-in-één intelligente gedetineerden-/gevangenisbeheersysteem, gebouwd voor de hedendaagse behoeften van justitie

Op bewijs gebaseerd. Eenvoudig. Betrouwbaar. Betaalbaar.

Waarom HORUS 360º iOMS

Breng flexibiliteit naar uw agentschap

In het midden van de digitale transitie en transformatie geven automatisering en kunstmatige intelligentie een nieuwe vorm aan de manier waarop penitentiaire inrichtingen hun activiteiten beheren om de veiligheid van de burgers te garanderen en tegelijkertijd een nieuwe toekomst te creëren voor gedetineerden.

De levenscyclus van de veroordeelde bestrijken

HORUS 360º verzamelt gegevens over de gehele levenscyclus van detentie, gevangenschap en bewaking van individuele overtreders – vanaf de eerste opname tot aan de voorwaardelijke invrijheidstelling of het einde van de straf.

Snellere samenwerking

Dit innovatieve platform verzamelt en correleert gegevens van meerdere instanties in het strafrechtsysteem, zodat correctionele administraties en besluitvormers alles weten wat ze moeten weten over dader- en operationele gegevens.

Houd belangrijke gegevens op de voorgrond

Met een gestroomlijnde informatiestroom, aangedreven door geavanceerde technologie, kun je duidelijker inzicht krijgen in de informatie die tijdens de straf van de overtreder is verzameld en weloverwogen beslissingen nemen.

Geïntegreerd platform

Stuur uw workflows met meerdere stappen vooruit

Met HORUS 360º bent u niet langer gebonden aan traditionele beperkingen in de praktijk, zoals handmatige gegevensinvoer en tijdrovende processen.

Het platform maakt de automatisering van workflows, taken, gegevensanalyse en rapportage binnen strafrechtelijke organisaties mogelijk door alle gegevensbronnen samen te voegen op één plek, waardoor justitiële diensten kunnen functioneren als geïntegreerde en verbonden systemen.

Strategische gevangenis interventieplanning

Rehabilitatie van overtreders

Interinstitutionele coördinatie

Gerechtelijke beslissingen

Innovatieve functies

Ervaar een persoonsgerichte benadering van correctionele interventies

Risico's, behoeften en reactievermogen van dader beoordelen

HORUS 360º iOMS maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om de risico’s, behoeften en responsiviteit van daders nauwkeurig in te schatten.

Hierdoor kan je afdeling waardevolle inzichten krijgen in individuele gedetineerden, wat helpt bij effectieve classificatie en gerichte interventiestrategieën.

Gedetineerde toewijzen aan de meest geschikte detentievoorziening

Ons systeem stroomlijnt het toewijzingsproces van gedetineerden aan de meest geschikte detentiefaciliteit op basis van hun specifieke behoeften, zodat de middelen optimaal worden benut en de risico’s van onjuiste plaatsingen tot een minimum worden beperkt.

Automatisch caseload verdelen

HORUS 360º iOMS optimaliseert de caseloadverdeling onder het gevangenispersoneel, rekening houdend met hun expertise, werklast en beschikbaarheid.

Dit zorgt voor een eerlijke en evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden, wat een beter beheer van de daderpopulatie bevordert.

De meest geschikte revalidatieprogramma's identificeren

Door gebruik te maken van geavanceerde analyses identificeert ons systeem de meest effectieve revalidatieprogramma’s voor elk individu.

Deze persoonlijke aanpak verhoogt de kans op een succesvolle rehabilitatie en vermindert het risico op recidive.

Dader inplannen in programma's/activiteiten

HORUS 360º iOMS maakt het mogelijk om gedetineerden efficiënt in te roosteren in verschillende programma’s en activiteiten binnen de penitentiaire inrichting.

Dit bevordert gestructureerde routines en biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van vaardigheden, onderwijs en productieve betrokkenheid.

Toekomstig gedrag voorspellen

Ons AI-systeem gebruikt historische gegevens en gedragspatronen om toekomstig gedrag van daders te voorspellen, zodat je afdeling proactief potentiële risico’s kan aanpakken en preventieve strategieën kan bedenken.

Ondersteuning besluitvorming

HORUS 360º iOMS ondersteunt de besluitvorming door datagestuurde inzichten te bieden via uitgebreide rapportages en aanbevelingen.

Dit stelt je afdeling in staat om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot daderbeheer, toewijzing van middelen, strategische planning en nog veel meer.

Verwijs naar follow-up na vrijlating/community

Onze oplossing zorgt voor een naadloze overgang voor gedetineerden van opsluiting naar de gemeenschap.

HORUS 360º iOMS vergemakkelijkt verwijzingen na vrijlating, bewaakt de voortgang en maakt effectieve vervolgprogramma’s mogelijk, wat succesvolle re-integratie bevordert en recidivecijfers verlaagt

Leer van succesvolle resultaten

Horus 360º iOMS leert van eerdere beslissingen en geeft aanbevelingen op basis van die verworven kennis.

Deze functie biedt talloze voordelen, waaronder verbeterde besluitvorming, nauwkeurige beoordelingen en classificatie, geoptimaliseerd gebruik van middelen en gepersonaliseerde interventies.